De Ruiter

Uden

De Ruiter

PlaatsUden
ProjectDe Ruiter
Start bouw-
Oplevering-
Downloads
Interesse?

Projectinformatie

Het plangebied De Ruiter (voorheen Nieuw Hoenderbos) ligt tussen Muffelke-Karrevracht-Ruitersweg is het voorlopig laatste plangebied dat op Uden Zuid wordt uitgegeven. Het bestemmingsplan voor dit plangebied is door gemeenteraad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Goed nieuws want nu kunnen we aan de slag!

Planning

We starten met het bouwrijp maken van de grond. Dat wil zeggen: oneffenheden en obstakels weghalen en nutsvoorzieningen en bouwwegen aanleggen. Deze werkzaamheden zullen rond de zomervakantie 2022 zijn afgerond. In de tussentijd gaan we in overleg met de betrokken projectontwikkelaars over de precieze verdeling van de te bouwen woningen.

In 3 fases

Het gebied wordt waarschijnlijk in drie fases ontwikkeld, grofweg van noord naar zuid. Dus eerst het noordelijke deel (punt Ruitersweg/Karrevracht), daarna het zuidoostelijke deel (tussen Ruitersweg en Muffelke) en als laatste het zuidwestelijke deel, grenzend aan het perceel waar nu nog een varkenshouderij zit.

Verdeling plangebied

Binnen dit plangebied is ruimte voor 165 woningen, zowel in het huur- als koopsegment en zelfbouw. Er is op dit moment nog niet concreet bekend waar de huur- en koopwoningen en zelfbouwkavels exact komen. Een aantal van de zelfbouwkavels zal in elk geval aan de (verlengde) Lentemorgen komen te liggen, waarbij dezelfde beeldkwaliteit zal gaan gelden zoals deze nu aan de huidige Lentemorgen/Morgenweg geldt.

Verkoop bouwkavels

De verkoop van de zelfbouwkavels kan pas starten nadat het gebied bouwrijp is gemaakt. We verwachten dat we u voor de zomervakantie 2022 kunnen informeren over de volledige bouwmogelijkheden van de projectwoningen en het verkoopproces van de zelfbouwkavels. Geïnteresseerden kunnen zich nog niet inschrijven. Uiteraard informeren we tijdig over de start van de verkoop via deze pagina en de nieuwsbrief van de Kavelwinkel.

Verhuur/verkoop projectwoningen

Ook van de door Area of de projectontwikkelaar(s) te realiseren woningen is nog niet meer informatie bekend. Deze zal in een later stadium direct via hen of (een van) de makelaars in de verhuur of verkoop worden gebracht.

Meer weten?

Zodra meer informatie bekend is, vindt u dat op deze pagina en in de nieuwsbrief waarvoor u zich hier kunt aanmelden. Wilt u het bestemmingsplan alvast inzien? Dat kan op www.ruimtelijkeplannen.nl of via deze link.

Op kaart