De Ruiter

Uden

De Ruiter

PlaatsUden
ProjectDe Ruiter
Start bouw-
Oplevering-
Downloads
Interesse?

Projectinformatie

Het plangebied De Ruiter (voorheen Nieuw Hoenderbos) ligt tussen Muffelke-Karrevracht-Ruitersweg is het eerstvolgende plangebied dat op Uden Zuid wordt uitgegeven. Voor het plangebied moet het bestemmingsplan nog worden vastgesteld. Het College heeft begin op 22 juli 2020 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de weerlegging van de ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan wordt op 17 september 2020 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan. Zodra de volledige bestemmingsplanprocedure is afgerond, kan het plangebied bouwrijp worden gemaakt en de verkoopprocedure worden opgestart. Dit moment is echter afhankelijk van hoe snel de procedure kan worden doorlopen. Wilt u meer weten over de bouwmogelijkheden en de regels voor dit plangebied? Bekijk dan het bestemmingsplan.

Binnen dit plangebied is ruimte voor zowel huurwoningen, projectwoningen als zelfbouwkavels. Er is op dit moment nog niet concreet bekend waar de zelfbouwkavels komen. Een aantal van deze zelfbouwkavels zal in elk geval aan de (verlengde) Lentemorgen komen te liggen, waarbij dezelfde beeldkwaliteit zal gaan gelden zoals deze nu aan de huidige Lentemorgen/Morgenweg geldt. Zodra meer informatie bekend is, vindt u dat op deze pagina en in de nieuwsbrief waarvoor u zich hier kunt aanmelden. Ook van de door projectontwikkelaar(s) te realiseren woningen is nog niet meer informatie bekend. Deze zal in een later stadium via hen of (een van) de makelaars in de verkoop worden gebracht.


Concept-hoofdstructuur De Ruiter

Op kaart