Nieuws | Agenda

Financiële veranderingen in 2017

Weet je al wat jouw financiële mogelijkheden zijn? Vereniging Eigen Huis zet voor jou de financiële veranderingen in 2017 op een rijtje, die belangrijk kunnen zijn bij de aankoop van een woning. Maar informeer ook bij je bank of hypotheekverstrekker.

Maximale hypotheek omlaag naar 101%

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102% naar 101% van de waarde van de woning. Dat betekent dat je een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100% in 2018.

Een van de uitzonderingen geldt voor kopers en eigenaren van huizen die 'noodzakelijke verbeteringen voor de veiligheid' nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om funderings- of dakherstel.

Het inkomen van de partner mag sinds 2017 voor 60% meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2016 is dat nog voor de helft.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50%

De hypotheekrenteaftrek is sinds 1 januari 2017 weer iets verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2016 was dat 50,5%. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens is sinds januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval. Om de woningmarkt een impuls te geven is de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd naar € 245.000 in 2016.
De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2017 € 245.000. 2016 is de maximale koopsom  € 231.132.
De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 247.450 (101% van de marktwaarde).
De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 259.700 (106% van de marktwaarde).

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Met ingang van 1 april 2017 zijn de looptijdseisen van de kapitaalverzekering en bankspaarrekening vervallen. Je hoeft voor de uitkeringsvrijstelling sinds 1 april niet meer te voldoen aan het vereiste van 15 of 20 jaar premie betalen of sparen. Je kunt dus ook in die situaties de polis of spaarrekening belastingvrij laten uitkeren. Wel is daarvoor vereist dat je met de uitkering je eigenwoningschuld aflost.

Heb je een kapitaalverzekering van voor 15 september 1999, die geen kapitaalverzekering eigen woning is, maar in box 3 zit? Dan ben je niet verplicht om de uitkering te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen. Je mag de uitkering dan ook voor andere doelen gebruiken.

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

In 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019). De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.

Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan een totaalbedrag van € 100.000.

Normaal gesproken ontvang je binnen drie jaar na de aangifte schenkbelasting de aanslag, maar bij de gespreide schenking heeft de Belastingdienst daarvoor vijf jaar de tijd.

Uitstel vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

Op dit moment kun je als eigenaar van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opgeven bij je belastingaangifte. Deze aftrekregeling blijft bestaan tot 2019. Daarna wordt de regeling aangepast.

Minister Bussemaker heeft een nieuwe voorstel voorgesteld: er wordt voor een hoger bedrag aan onderhoudskosten (tot € 30.000 in 2 jaar) subsidie gegeven en het subsidiepercentage stijgt van 25% naar 35% van de onderhoudskosten. Ook wordt het niet aftrekbare bedrag in het voorstel verlaagd van € 2.000 naar € 1.000 per jaar. Dit voorstel is nog niet vastgesteld.

Stijging opslag duurzame energie

In 2017 betaalt een gemiddeld gezin via de energierekening ruim € 60 aan opslag voor duurzame energie. Naar verwachting zal dit bedrag verder stijgen tot € 227 in 2023. In 2016 bedroeg de opslag ongeveer € 40.

Nul-op-de-meter woning

Als je een nul-op-de-meter woning koopt, mag je in 2017 een bedrag van € 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die je op basis van je inkomen kunt krijgen. Dat is € 2000 minder dan in 2016.

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen

De subsidieregeling voor omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen loopt in 2017 door. Meer informatie kun je vinden op de website van Stichting Eigen Huis.

Andere berekening vermogensrendementsheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementsheffing is in 2017 verhoogd van € 24.437 naar € 25.000 per persoon. Over het vermogen boven deze grens moet je belasting betalen.

Tot en met 2016 gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 4% op het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het rendementspercentage afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen kom je in een andere schijf terecht en gaat de Belastingdienst uit van een hoger rendement.

Het belastingtarief blijft met 30% hetzelfde. Op termijn streeft het kabinet naar een heffing op het werkelijke rendement. De wijzigingen in 2017 zijn een eerste stap in die richting.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Fonds duurzaam funderingsherstel

Op 28 maart 2017 is een fonds opgericht dat leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen, zoals bij paalrot. Het fonds is vooral bedoeld voor huiseigenaren die op de reguliere hypotheekmarkt niet in aanmerking komen voor een nieuwe lening voor funderingsherstel, omdat ze een te laag inkomen hebben en/of een grotere hypotheeklening dan de woningwaarde.

Dit artikel is geschreven door Stichting Eigen Huis