Nieuws | Agenda

Spechtenlaan fase IIb

Op 19 juni organiseerden we een informatieavond voor omwonenden over het ontwerp-bestemmingsplan Spechtenlaan fase IIb. Dat ligt ter inzage tot en met 2 augustus 2017. We verwachten dat het begin november kan worden vastgesteld. In de tussentijd wordt het terrein bouwrijp gemaakt, zodat we zo snel mogelijk na vaststelling van het ontwerp kunnen beginnen met de verkoop van kavels.
In het plangebied gaat Area rijwoningen (2 x 6) realiseren voor verhuur. De overige kavels worden als zelfbouwkavels verkocht.