Nieuws | Agenda

Hoe staat het met de woningmarkt in Noordoost-Brabant?

De NVM-afdelingsvoorzitters zijn als geen ander op de hoogte van de situatie op de woningmarkt in hun regio. Voorzitter Henk van Vliet van de afdeling Brabant Noord Oost: “Er moeten snel woningen van € 300.000 tot € 500.000 worden bijgebouwd om de doorstroming te bevorderen.” Na de crisis nam in Uden het aantal transacties vanaf 2015 langzaam toe.

“In eerste instantie veerde de onderkant van de markt op. In de meeste kernen van Brabant Noord Oost gaat het dan om woningen tot € 250.000. Nu draaien ook de hogere prijsklassen (€ 400.000 tot € 500.000) weer goed in een groot deel van Noordoost-Brabant.” 

Starters

Voor starters is de situatie best zorgelijk. “De prijzen voor starterswoningen zijn natuurlijk het hardst gestegen. Wat ook meespeelt, is dat starters veelal meteen op de meest gewilde locaties willen wonen.”

Een ander punt is dat er wat Henk van Vliet betreft sneller nieuwbouw mag worden gepleegd. “Dan wordt voor de mensen die nu in eenvoudige huizen wonen, doorstromen naar wat luxere woningen aantrekkelijker. Dit houdt in dat er woningen van € 300.000 tot € 500.000 bijgebouwd moeten worden. Daarmee komen er ook meer woningen voor starters beschikbaar.”

Drie dagen bedenktijd

Hoewel de woningmarkt flink in de lift zit, loopt Van Vliet toch tegen enkele beperkingen aan. “De markt is emotioneler dan ooit, snel handelen is vaak het devies. Doorgaans kunnen banken wel sneller handelen, maar zodra het om een zelfstandig ondernemer of een zzp’er gaat, neemt dat erg veel tijd in beslag.

Een ander punt van zorg is de drie dagen bedenktijd in de koopovereenkomst. Het was regelgeving om de koper te beschermen, maar in de huidige woningmarkt benadeelt deze de koper juist. Het komt steeds vaker voor dat de verkoper na de mondelinge overeenkomst, maar nog voor het tekenen van de akte, met een andere koper in zee gaat als die een hogere prijs biedt. Dit is een duidelijke weeffout in de regelgeving en deze moet opnieuw tegen het licht worden gehouden.”

Prijzen stijgen hard

De toekomst van de woningmarkt in Noordoost-Brabant ziet Van Vliet positief in. “Als de betaalbaarheid goed blijft, dan is het een gezonde woningmarkt. Al stijgen de prijzen op veel locaties, vooral in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, nu wel erg hard. Dat laatste baart ons wel zorgen. Echter, als er meer eigen vermogen in de woningen zit, komt er meer prijsflexibiliteit in het geval prijzen zouden dalen. Dan komen problemen als het onder water staan minder snel voor.”

Dit artikel is geschreven door NVM