Nieuws | Agenda

Nieuw Hoenderbos krijgt kleur

Woensdagavond 12 april organiseerden we een tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden over het nieuwe bouwproject Nieuw Hoenderbos (driehoek tussen Ruitersweg-Karrevracht-Muffelke in Uden-Zuid). Daarbij presenteerden we het concept-verkavelingsplan en hebben we de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken toegelicht.

Flora en fauna

De informatieavond was een vervolg op een eerdere bijeenkomst in december 2016. Daarbij hadden diverse inwoners vragen gesteld. Die vragen hebben we zoveel mogelijk schriftelijk beantwoord en meegenomen in de afwegingen voor het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden diverse onderzoeken uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure, bijvoorbeeld naar geluid, bodem en luchtkwaliteit.

Een van de nog openstaande vragen van de vorige bijeenkomst was of het grasveldje in de hoek bij Muffelke behouden kon blijven in verband met waardevolle flora en fauna. Inmiddels is een Quickscan Flora & Fauna uitgevoerd. Projectleider Stan Engels: "Die heeft geen belemmeringen opgeleverd. De resultaten van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, lijken een vervolg van de bestemmingsplanprocedure dan ook niet in de weg te staan."

Concept-verkavelingsplan

Tijdens de informatieavond werd ook het concept-verkavelingsplan gepresenteerd. Dat voorziet in een diversiteit aan woningen en veel tussenliggende groenruimten. Projectleider Stan Engels benadrukt dat het plan nog niet op elk detail definitief is. "We bouwen het flexibel op. Dat wil zeggen dat de huidige tekening niet per definitie ook het eindbeeld is. Zo moet het type woningen nog worden vastgesteld, afhankelijk van de marktvraag. Daardoor kan het beeld nog enigszins veranderen."

Verkoop start eind 2017

De inbreng van de deelnemers aan deze tweede bijeenkomst zal worden meegewogen in het vervolg van de bestemmingsplanprocedure. Zo is met enkele bewoners van Muffelke de afspraak gemaakt om de inrichting van de zuidoost hoek van het plan met elkaar te bekijken en mogelijk te verbeteren. In de komende maanden wordt het ontwerpbestemmingsplan verder uitgewerkt. Daarna wordt het ter inzage gelegd. De uiteindelijke verkoop start naar verwachting eind 2017.

Interesse?

Voor geïnteresseerde kavelzoekers organiseren we waarschijnlijk nog voor de zomervakantie een bijeenkomst. Wil je op de hoogte gehouden worden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.