Nieuws | Agenda

Bestemmingsplan Velmolen Oost fase 3 vastgesteld

De gemeenteraad heeft 15 december het bestemmingsplan Velmolen Oost fase 3 vastgesteld. Omdat het gaat om een gewijzigd plan, moet het nu eerst aan de provincie worden voorgelegd. Die heeft maximaal 6 weken tijd om te reageren. Daarna wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd van 2 februari tot en met 15 maart 2017. Binnen deze termijn kan beroep worden aangetekend tegen het bestemmingsplan.

Als inderdaad beroep wordt aangetekend, dan zijn we voor de behandeling van het beroep afhankelijk van de Raad van State. Als er geen beroep wordt aangetekend, dan is er sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan. De grond kan dan bouwrijp worden gemaakt, zodat we kunnen starten met de bouw van de 20 tijdelijke woningen van Area, 60 huurwoningen en 32 zelfbouwkavels.