Nieuws | Agenda

Meer bouwvergunningen afgegeven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat voor het eerst dit jaar het aantal afgegeven bouwvergunningen voor een nieuwbouwwoning steeg. Er werden bijna 14.000 vergunningen afgegeven, dat is ruim 31 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het dieptepunt in de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen lag in 2013, toen per kwartaal gemiddeld voor slechts 6500 woningen een vergunning werd verleend.

In 2014 trok dit aantal aan tot bijna 10.000 woningen per kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2015 groeide dit aantal verder, maar sindsdien begon het aantal woningen waarvoor een vergunning is afgegeven te dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal ligt nog wel ruim onder het niveau van 2008, toen voor bijna 22.000 woningen per kwartaal een vergunning werd verleend.