Nieuws | Agenda

Nieuw Hoenderbos van start

Om aan de toenemende vraag naar nieuwe woningen tegemoet te komen, zijn we onlangs gestart met de voorbereidingen van het volgende woongebied in Uden-Zuid: Nieuw Hoenderbos, gelegen tussen de Ruitersweg, Karrevracht en Muffelke.

Tijdens een eerste informatieavond op 15 december hebben we de omwonenden geïnformeerd over de concept-hoofdstructuur: de indeling in woonvelden, wegenstructuur en groenvoorziening.

Verdere uitwerking

Er zijn deze avond veel vragen gesteld en aandachtspunten meegegeven. Die zullen we betrekken bij de verdere uitwerking. We verwachten in het eerste kwartaal van 2017 te starten met het opstellen van het bestemmingsplan. Een ontwerp daarvan kan volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2017 ter inzage worden gelegd. Binnen dit plangebied komen zowel huur- als projectwoningen, maar ook zelfbouwkavels. De wijze van de verkoop van deze bouwkavels wordt in het tweede helft van 2017 bekend gemaakt. Over de concrete invulling (waar zelfbouwkavels of projectwoningen komen) is nu nog niets bekend. Dit volgt medio 2017.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd de projectpagina in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief.