Nieuws | Agenda

Velmolen Oost fase 3

Het College van B&W heeft 8 november ingestemd met het advies over het bestemmingsplan Velmolen Oost fase 3. Dit voorziet in 32 zelfbouwkavels en 95 huurwoningen, waaronder 35 tijdelijke. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het voorgelegd aan de provincie en vervolgens ter inzage gelegd (2 februari  t/m 15 maart 2017). Als er geen beroep wordt aangetekend tegen het plan, kunnen de bouwwerkzaamheden medio 2017 van start.