Nieuws | Agenda

Vrijgave bouwkavels 3 en 26 Park Maashorst op 3 december 2020

Bouwkavels 3 en 26 van Park Maashorst, kamers 2 en 3 waren na de loting van 3 november nog niet gereserveerd. Deze kavels worden nu apart verkocht. Dit gebeurt via de methode 'Wie het eerst komt...'.

Hoe inschrijven

Inschrijven voor deze bouwkavels kan vanaf 3 december 2020, 12.00 uur. De link naar het formulier waarmee u zich kunt inschrijven, vindt u vanaf dat moment op de pagina Projectinformatie (niet bij Downloads). Het is een digitaal formulier. Om dat in te vullen, moet u eerst inloggen. Dat kan uitsluitend met DigiD. Zorg dus dat u uw inloggegevens voor uw DigiD bij de hand heeft. Per echtpaar, partnerschap of samenwonenden is slechts één inschrijving toegestaan.

Voorkeuren aangeven

Op het formulier kunt u bij kavelvoorkeuren de kavelnummers van uw voorkeur invullen. Dat kan één kavel zijn, maar het mogen ook beide kavels zijn. Let wel, als u twee voorkeuren aangeeft, dan is de volgorde van de kavelnummers van belang.

Wie het eerst komt…

De verkoop van de twee bouwkavels verloopt middels de methode 'Wie het eerst komt…'. Dit betekent dat degene van wie we het kavelkeuze formulier als eerste ontvangen, de gelegenheid krijgt het bouwkavel van zijn of haar voorkeur te reserveren. De overige inschrijvers worden op volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst.

Telefonisch contact eerste inschrijvers

Vermeld op het inschrijfformulier een telefoonnummer waarop u donderdagmiddag 3 december 2020 bereikbaar bent. Met de eerst ingeschreven kandidaten nemen we namelijk telefonisch contact op over de reservering. De overige inschrijvers ontvangen zo snel mogelijk een bericht over plaatsing op de reservelijst.

Meer weten?

Meer informatie over de uitgiftemethode 'Wie het eerst komt...' vindt u via deze link. Heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met de adviseurs van de Kavelwinkel via kavel@uden.nl of 0413 – 281444.