Nieuws | Agenda

Update plangebied De Ruiter voor zomerreces College

Het College van B&W heeft op 22 juli 2020 ingestemd met het advies over het bestemmingsplan De Ruiter. Dit plan voorziet in de bouw van maximaal 165 woningen, zowel woningen in het huur- en koopsegment als zelfbouwkavels. De gemeenteraad neemt op 17 september a.s. een definitief besluit over het plan. De bespreekstukken vindt u binnenkort op deze pagina over de raadsvergadering.

Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd. Wordt er beroep aangetekend, dan zijn we voor de behandeling van het beroep afhankelijk van de Raad van State. Als er geen beroep wordt aangetekend, dan is er sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan en kan de grond bouwrijp worden gemaakt en de verkoopprocedure worden opgestart. Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van het verloop van het proces.