Nieuws | Agenda

Kavelgroottes en prijzen Park Maashorst

De volgende stap in de verkoopprocedure voor de kavels in kamers 2 en 3 van Park Maashorst is gezet. Zo kunt u alvast de kavelgroottes en de daarbij behorende verkoopprijzen bekijken op de projectpagina Park Maashorst

Kavelgroottes en prijzen Park Maashorst

Zoals we u eerder lieten weten, verwachten we dat we de kavels in kamers 2 en 3 van Park Maashorst dit najaar op de markt kunnen brengen. De precieze datum van uitgifte is op dit moment nog niet bekend, maar laten we u via deze nieuwsbrief weten zodra die is vastgesteld. Wel kunt u alvast de kavelgroottes en de daarbij behorende verkoopprijzen bekijken op de projectpagina Park Maashorst.

Advies inrichting en vrijgave bouwkavels

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het inrichtings- en beplantingsplan. Zodra dit klaar is, wordt dit gezamenlijk met de vrijgave van de bouwkavels aan het College van burgemeester en wethouders voorgelegd. Op het moment dat het College hier een besluit over heeft genomen, informeren wij u hierover via de nieuwsbrief en onze reguliere informatiekanalen.

Uitgifte bouwkavels

Zoals eerder aangegeven, zullen wij het College voorstellen om de bouwkavels in dit plangebied uit te geven volgens de methode ‘Verloting’. Meer informatie hierover vindt u op de pagina loten of wie het eerst komt.

Volgende nieuwsbrief begin juli

We verwachten begin juli meer duidelijkheid te hebben over de informatiemomenten rondom de uitgifte van deze bouwkavels en de verloting van de bouwkavels. Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus proberen we hiervoor een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Inschrijven voor deze bouwkavels zal in elk geval niet voor de zomervakantie plaatsvinden.

Heeft u in de tussentijd vragen, neem contact op met de adviseurs van de Kavelwinkel via kavel@uden.nl.