Nieuws | Agenda

Plannen Park Maashorst kamers 2 en 3 definitief

De gemeenteraad heeft vorige week het beeldkwaliteitsplan voor kamers 2 en 3 van Park Maashorst vastgesteld. Bovendien is er geen beroep aangetekend tegen het gewijzigd uitwerkingsplan. Dit betekent dat zowel het beeldkwaliteitsplan als het uitwerkingsplan definitief zijn en in werking zijn getreden.

Voorstel verkoop bouwkavels

Wij gaan het college van burgemeester en wethouders voorstellen om de bouwkavels van Park Maashorst kamers 2 en 3 vrij te geven voor verkoop. Het advies zal zijn om de kavels uit te geven volgens de methode ‘verloting’. Meer informatie over deze methode vindt u op de pagina loten of wie het eerst komt. Zodra het college van B en W hier een besluit over heeft genomen, informeren wij u hierover via onze website en de nieuwsbrief.

Let op: inschrijving voor de bouwkavels is op dit moment nog niet mogelijk. Ook over het moment van inschrijving informeren wij u via deze website en de nieuwsbrief.

Aangepaste vorm bijeenkomsten

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn we aan het bekijken hoe we de verkoop- en informatiemomenten kunnen vormgeven. We proberen voor iedereen een zo goed mogelijke oplossing te vinden volgens de richtlijnen.

Heeft u vragen, neem contact op met de adviseurs van de Kavelwinkel via kavel@uden.nl