Nieuws | Agenda

Subsidie van Buurtcultuurfonds

Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt.

De subsidie wordt verstrekt door het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. In aanmerking komen ideeën voor de inzet van kunst en cultuur in buurten. Of bijvoorbeeld buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin of gezamenlijke aanleg van groene daken.

In de kavelwinkel zijn folders verkrijgbaar met meer informatie of kijk op www.brabant.nl