Nieuws | Agenda

NHG bestaat 25 jaar

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) viert haar 25-jarig jubileum. De stichting, die als een vangnet voor woningeigenaren met een hypotheek dient, is op zoek naar nieuwe oplossingen die zij huizenbezitters kan bieden in een snel veranderende woningmarkt. In een kwart eeuw tijd hebben maar liefst 2,25 miljoen woningeigenaren een hypotheek met NHG afgesloten waarvan 1,9 miljoen voor de aankoop van een woning.

Uitdagingen

Arjen Gielen, bestuurder NHG: “We hebben continu te maken met andere uitdagingen op de woningmarkt. Zo wordt onze arbeidsmarkt steeds flexibeler, we worden ouder, blijven langer zelfstandig wonen en het aantal éénpersoonshuishoudens stijgt snel. Ook het tekort aan woningen, de nood om onze woningen te verduurzamen en de kansen en bedreigingen van digitalisering brengen belangrijke uitdagingen met zich mee.”

Collega bestuurder Carla Muters: “NHG is samen met markt en overheid continu op zoek naar de antwoorden op deze uitdagingen. De ontwikkeling en introductie van de Inkomensverklaring Ondernemers, Perspectiefverklaring, Inkomensverklaring Loondienst, het toetsen op werkelijke lasten bij senioren, het EnergieBespaarBudget en het domeinoverstijgende platform waaraan we gaan werken zijn hier enkele voorbeelden van. Daarmee zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen toegang behouden tot verantwoorde financiering voor aanschaf, verbetering en behoud van de eigen woning.”