Nieuws | Agenda

Nieuwe grondprijzen Uden

Gemeente Uden heeft de nieuwe prijzen van bouwgrond voor particuliere woningbouw en bedrijventerreinen vastgesteld. Redelijke tarieven, zeker vergeleken met andere locaties in de regio. Bovendien werken we met een aantrekkelijk staffelsysteem. De grondprijzen in Uden zijn relatief gunstig, zeker gezien de centrumfunctie die Uden vervult. Je hebt hier toch de beschikking over allerlei stedelijke voorzieningen, zoals winkelcentrum, ziekenhuis, theater, zwembad, etc. Een investering in een huis in Uden is dus niet alleen aantrekkelijk, maar ook waardevast.

Meer informatie

Via de pagina Bouwen op deze website houden we u op de hoogte van alle nieuwbouwprojecten. Daar vindt u ook de prijzen per kavel. Met vragen over deze woningbouwprojecten kunt u terecht bij de Kavelwinkel van de gemeente via (0413) 28 14 44 of kavel@uden.nl. Met vragen over bedrijfskavels kunt u terecht bij José Wilms, via jose.wilms@uden.nl.